مشکل فرصتی است تا چیزی مسی در وجودت را به طلای ناب تبدیل کنی . (الهی قمشه ای)